KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2017 -> Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Josef Veselý, nar. 1958

Úřední deska - historie roku 2017

znak Obecní úřad Klenovice
Klenovice 69, 392 01 Soběslav
tel.: 724 184 497, 381 524 844; e-mail: obec@klenovice.cz; http://www.klenovice.cz

Správce daně:
Obecní úřad Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav
tel: 724 184 497, 381 524 844
e-mail: obec@klenovice.cz

č.j. OÚ-KL-654/2017 Klenovice 17. 7. 2017


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


Shora uvedený správce daně podle § 49 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), oznamuje, že písemnosti č.j. OÚ-KL-604/2017 ze dne 10.7.2017 a č.j. OÚ-KL-618/2017 ze dne 10.7.2017 pro daňový subjekt

Josef Veselý, nar. 1958
Klenovice 140
392 01 Soběslav

jsou uloženy u Obecního úřadu Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav, kde je možné si je osobně vyzvednout v úřední době, tj. v pondělí a ve středu, a to vždy od 18:00 do 20:00 hodin.

Podle ustanovení § 49 odst. 3 daňového řádu jsou písemnosti doručeny dnem vyzvednutí písemností adresátem. Nevyzvedne-li si adresát písemnosti doručované veřejnou vyhláškou do 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správce daně, považují se písemnosti posledním dnem této lhůty za doručené.Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce
Vyvěšeno: 17. 7. 2017
Sejmuto: 2. 8. 2017


  © 2001 - 2018 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek