KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2018 -> Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Klenovice

Úřední deska - historie roku 2018

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce


Obec Klenovice
Obecní úřad Klenovice

I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Klenovice


Obecní úřad Klenovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klenovice, svolaného dosavadním starostou obce Klenovice v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Klenovice – nový sál restaurace, Klenovice č. p. 126
Doba konání: 1.11.2018 od 19:00

Navržený program

1) Zahájení
2) Složení slibu
3) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
4) Schválení programu
5) Volba starosty a místostarosty
  a) určení počtu místostarostů
  b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákon o obcích)
  c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
  d) volba starosty
  e) volba místostarosty
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
  a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  b) volba předsedy finančního výboru
  c) volba předsedy kontrolního výboru
  d) volba členů finančního výboru
  e) volba členů kontrolního výboru
7) Kulturní komise
8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
9) Jednací řád zastupitelstva obce
10) Cestovní náhrady poskytované zastupitelům obce
11) Ukončení činnosti svazku TDO Lužnice
12) Smlouvy o zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
13) Různé a diskuse
14) Závěr

V obci Klenovice, dne 24.10.2018


Mgr. Lubomír Turín v. r.
dosavadní starosta obce Klenovice


Vyvěšeno na úřední desce dne: 24.10.2018
Jméno a podpis: Mgr. Lubomír Turín v. r.

Sejmuto z úřední desky dne: 2.11.2018
Jméno a podpis: Pavel Fitl v. r.


  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek